ENIAC - Az első programozható számítógép

Az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) egy rendkívüli mérföldkő a számítástechnikai fejlődés történetében, és a világ első valódi programozható számítógépeként vonult be a történelembe.

A gép tervezése és megépítése az 1940-es évek közepén zajlott, és meghatározó szerepet játszott a számítástechnika fejlődésében.

Az ENIAC Története

Az ENIAC ötlete a második világháború során született, amikor az Egyesült Államok katonai vezetése nagy szükségét érezte egy olyan eszköznek, amely gyorsan elvégezheti a bonyolult matematikai számításokat, például az ágyútávolságok számolását és az egyéb hadászati számításokat. A projekt kezdetben az University of Pennsylvania számítástudományi laboratóriumában, a Moore Iskola Matematikai és Elektromechanikai Műhelyében indult el.

Az ENIAC fejlesztési munkálatait John W. Mauchly és J. Presper Eckert vezették, akik 1943-ban kezdték meg az ötlet megvalósítását. Az ENIAC nem csupán egy új típusú számológép volt, hanem egy teljesen elektronikus számítógép, amely az elektroncsövek segítségével végezte el a számításokat. Az elképzelésük kivitelezése azonban nem volt egyszerű, és az ENIAC elkészítése komoly technikai és pénzügyi kihívások elé állította a fejlesztőket.

Az ENIAC Műszaki Jellemzői

Az ENIAC elkészülésekor, 1946-ban, a számítógép lenyűgöző méreteket öltött: mintegy 30 tonnás, 2,4 x 0,9 x 30 méteres monstrum volt, amely több ezer elektroncsövet tartalmazott. Az elektroncsövek voltak az ENIAC alapvető működési elemek, és ezek segítségével végezte el a bináris számításokat. A gép elérte az óránkénti 5000 műveletet, ami akkori viszonylatban elképesztő sebességnek számított.

Az ENIAC volt az első olyan számítógép, amely programozható volt. Az előző mechanikus számológépekhez képest, amelyek csak egy adott feladat elvégzésére voltak alkalmasak, az ENIAC képes volt változó és bonyolult matematikai problémák megoldására is. Az ENIAC programozásához áramköri vezetékeket és kapcsolókat használtak, amelyeket egy speciális konzol segítségével lehetett beállítani.

Az ENIAC nem csak a négy alapműveletre volt képes, hanem háromdimenziós, másodfokú differenciálegyenletek megoldására is. Ezért főleg ballisztikai számításokra használták.

Az ENIAC Öröksége

Az ENIAC számos területen hozott forradalmi változásokat. A gép sikeresen számolta ki az első hidrogénbomba tervezéséhez szükséges bonyolult számításokat, továbbá részt vett a meteorológiai modellek és az atomfizikai kísérletek számításainak elvégzésében. Az ENIAC sikerei a számítógépek térhódításának útját készítették el, és elősegítették az elektronikus számítógépek térnyerését mind a tudományos, mind a katonai területeken.

Az ENIAC ma már múzeumi darabként áll fenn, de öröksége és hagyatéka tovább él a modern számítástechnika világában. A gép tervezése és működtetése során szerzett tapasztalatok hozzájárultak a későbbi számítógépek fejlesztéséhez és tervezéséhez, és az ENIAC emléke a digitális korszak egyik alapkövévé vált.

Ha lenne ár lehetőség, akkor te szívesen megnéznéd működés közben? Ismersz olyat, aki ismert olyat, aki látta működés közben? Írd meg kommentben!

Címkék: