politika

24. JEGYZŐKÖNYV

Dávid király gyökereinek megerősítése (?).

A király betanítása. Közvetlen trónörökösök

kizárása. A király és három jótállója. A ki-

rály maga a sors. A zsidók királyának külső

jellemének feddhetetlensége.

Most rátérek annak ismertetésére, hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát.

Könyvek: 

22. JEGYZŐKÖNYV

A jövő titka. Az évszázadok szörnyûségei,

mint a jövő jólétének alapja. A hatalom és

misztikusság imádásának glóriája.

Mindazzal, amit eddig kifejtettem önök előtt, gondosan igyekeztem megvilágítani a jövőben, a múltban és a jelenben végbemenő történések titkát, amelyek már a közeljövőben beletorkolnak nagy események áradatába, valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm.

Könyvek: 

Oldalak