A Pi értékének számítása iterációs módszerrel

A Pi értékét a következő (Leibnitz-féle) sorral is közelíthetjük: Pi = 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + …)

function CalculatePi(Iteraciok: Cardinal):Extended;
var Szamlalo:Cardinal;
    Nevezo:integer;
begin
  Szamlalo:=0;
  Nevezo:=3;
  Result:=1;
  repeat
    case Odd(Szamlalo) of
      True: Result:=Result+(1/Nevezo);
      False: Result:=Result-(1/Nevezo);
    end;
    Inc(Szamlalo);
    Nevezo:=Nevezo+2;
  until Szamlalo>=Iteraciok ;
  Result:=Result*4;
end;

Vajon hány iteráció szükséges az 5. tizedesjegy pontos értékéhez? A helyes megfejtők között egy szóbeli vállveregetést sorsolunk ki.

Címkék: