programozás

(- szám (szám). . . )

Ez a függvény az első számból kivonja a második számot, és a kettô különbségével tér vissza. Amennyiben kettőnél több szám szerepel a listában, akkor a függvény a másodiktól az utolsóig terjedő számok összegét vonja ki az elsőbôől, és ezzel a végeredménnyel tér vissza. Amennyiben a listában csak egy szám szerepel, akkor az eredmény ennek nullából levont értéke lesz. A függvény a kiértékelés fent ismertetett szabályaival valós és egész számokkal egyaránt használható. Például:

( - 5 0 4 0 ) eredménye 10

(+ szám szám. . .)

Ez a függvény a listában szereplô összes szám összegével tér vissza. Egyaránt használható valós, illetve egész számok esetében. Amennyiben az összes szám egész típusú, akkor az eredmény is egész lesz; ha bármelyik szám valós, akkor az egész számok valós típusúvá lépnek elô, és a végeredmény valós típusú lesz. Például:

( + 1 2 ) eredménye 3

( + 1 2 3 4. 5 ) eredménye 10. 5